Peter Varg stelt voor


Peter Varg Stelt Voor: De Jaguarkrijger

 

Inleiding:

Eindeloze oorlogen, een verpest milieu, rijkdom die steeds weer verkeerd wordt verdeeld, macht die steeds weer verkeerd wordt gebruikt. Politieke en religieuze leiders hebben ons door de eeuwen heen altijd opnieuw Utopia, het paradijs, beloofd.  Uit onwetendheid hebben wij hun verhalen geloofd en hebben we voor hen kastelen en tempels opgetrokken. In ruil gaven ze ons een rotte wereld, gebouwd op de illusie van rechtvaardigheid en gelijk-heid.

Toen ik 45 jaar geleden de wereld rondom mij begon te bevragen en op zoek ging naar de oorzaken van al die ellende, kreeg ik te horen dat de mens het had verkloot.  Dat zal dan wel zo zijn… Maar waarom? Waarom zijn wij mensen zoals we zijn?

Op zoek naar antwoorden kwam ik in de jaren tachtig in Chili terecht.  Daar was Generaal Pinochet toen heer en meester. Tussen het puin van de dictatuur heb ik mooie dingen gezien. De mens op zijn best. Ik zag ook andere dingen… duistere dingen, die aan mijn ziel zijn blijven kleven.

Om de woede en de onmacht die in mij bleven broeien en groeien betekenis en zin te geven, heb ik van mijn zoektocht een verhaal gemaakt. Vandaag stel ik jullie met trots ‚ÄėDe Jaguarkrijger‚Äô voor. Dit boek is het eerste deel van de fantastische trilogie ‚ÄėKukulkans Meesterplan‚Äô.

Een woord van dank:

Voordat ik wat dieper in ga op het verhaal zelf, wil ik de mensen bedanken die me geholpen hebben.

  • Mijn vrouw Monica en mijn dochter Natasha aan wie ik mijn boek opdraag.
  • Rianne Lampers van de uitgeverij Celtica Publishing van het verre Nederland, die de moed heeft om mijn werk uit te geven en me op mijn fouten te wijzen.
  • Aan Sander Agelink een woord van dank voor de prachtige cover. Inge van der Waag dank voor het corrigeren van mijn werk.
  • Dank ook aan mijn zuster Marlies en Erwin Keymeulen voor het proeflezen.
  • Een speciaal woord van dank aan mijn schoonbroeder Johan die samen met mij dit prachtige nieuwe universum heeft verkend.
  • Ten slotte wil ik mijn broer Eddy danken omdat hij me steeds aangemoedigd heeft om te schrijven en voor het ontwerpen van mijn logo.

De Jaguarkrijger:

In mijn boek geef ik antwoord op de vraag die ik me als kind stelde: Waarom is de wereld zoals hij is? Waarom zijn wij mensen zoals we zijn?

Wel, het is allemaal begonnen me de leegte. Heel in het begin droomde de Leegte de schepping. Dat is zo: Het iets wordt uit het niets geboren, want anders zouden we er niet zijn.

In naam van de Leegte regeerde diens dienaar Akash over alles.  En alles was goed. Dat moet hij toch gedacht hebben. Wij weten beter!

Toen de perfecte droom van de leegte zich verwerkelijkte, ging er iets goed mis omdat het verlangen van de Leegte, om meer te zijn dan het alles omvattende niets, zijn perfectie had verstoord. Akash werd waanzinnig. Hij regeerde over het leven door middel van geweld en door middel van angst en hij initieerde de strijd tussen de soorten. Dat was niet naar de wil van de Leegte.  Meteen was er een conflict tussen kosmische krachten geboren. De tegenstellingen op aarde Рen waar ook in het universum Рzijn daar het gevolg van. Wij zijn kinderen van de eeuwige strijd, poppetjes in het spel van de goden.

De oude indianengod van de elementen, die men de gevederde slang noemt – of Quetzalcoatl – of Kulkulkan, voorzag het einde van alle leven als gevolg van deze strijd en met oneindig geduld weefde hij de lotslijnen van jaguars en mensen samen.

De jaguarkrijgers werden de beschermers van het Coya volk. Van deze Zuid-Amerikaanse indianen wordt gezegd dat ze afstammelingen zijn van de Tiahuanacobeschaving en in het begin der tijden zonen en dochters waren van de eerste mensen-stam. Volgens de profetie zal een Coyavrouw het reddende kind baren. Dit kind is het enige schepsel dat de totale vernietiging van de schepping kan voorkomen.

Het verhaal van de jaguarkrijger speelt zich af in Chili ten tijde van de militaire dictatuur. In die dagen vertelden de mensen die in het noorden van Chili woonden, in de buurt van de stad Copiapo, de vreemdste verhalen: De wilde heksen en tovenaars, die teruggetrokken in de Andes leefden, zouden aan de plaatselijke indianenbevolking hebben gezegd dat er ergens in de bergen een poort was geopend, een doorgang tussen werelden. Langs deze poort kwamen buitenaardse wezens onze wereld binnen om dood en verderf te zaaien in naam van hun waanzinnige god.

Geruchten zijn maar geruchten en verhalen zijn maar verhalen, maar toen leden van een Coya nederzetting twee kinderlijkjes vonden die waren geofferd tijdens een bloedig ritueel, trokken de jaguarkrijgers, de machtige beschermers van het Coya volk ten strijde.

In de gedaante van reusachtige jaguars gingen ze achter de vijand aan en geholpen door witte heksen en door Juan, de zwarte magi√ęr die zijn wraakzucht en moordlust de gestalte gaf van een gruwelijk slangenbeest vernietigden ze de kindermoordenaars.

Tijdens de daar op volgende weken en maanden werden er in de Coya nederzetting vergaderingen georganiseerd. Iedereen wou weten wat er was gebeurd en hoe ze hun geliefden het best konden beschermen tegen deze duistere dienaren van het kwaad. De priesteressen van Kukulkan, de oude indianengod van de elementen, vertelden dat het voorzien was en voorzegd door het orakel van hun god dat omstreeks deze tijd een cyclus van duizenden jaren zou eindigen. Het feit dat de hellepoort was geopend was één van de vele tekenen die aan de laatste dagen voorafgingen.

Monica, een jonge Coya vrouw werd er op uitgestuurd om de magische sleutel te zoeken waarmee de nexus naar de geestenwereld kon geopend worden, zodat de beschermgeesten van hun voorvaderen hen ter hulp zouden kunnen schieten.¬† De jaguarkrijgers besloten om meer in de bergen en de woestijn te patrouilleren om de veiligheid van de mensen te verzekeren. De muren rond de nederzetting werden versterkt en de grijze wachters stonden dag en nacht op de uitkijk …

Heb ik genoeg verteld om jullie interesse te wekken?

Neen?

Wel, De Jaguarkrijger is een magisch realistische roman waarin mijn emoties personages zijn geworden.  In de gedaante van goden, mensen en niet zo menselijke wezens bevolken zij een nieuw en fantastisch universum met als enig doel, antwoord te geven op mijn vragen.

De Jaguarkrijger is een reisverhaal waar in ik vertel over een prachtig land, waar de bergen tot aan de hemel groeien en waar de woestijn zich verliest in de oneindigheid van de staalblauwe lucht.

De Jaguarkrijger vertelt daarnaast ook de politieke en sociale geschiedenis van echte mensen, die een maatschappij willen bouwen waar geen heren zijn en ook geen slaven. Mensen die vechten, vrijen, eten, drinken en dansen, net zoals wij.

Maar De Jaguarkrijger is vooral het liefdesverhaal van een jonge Chileense Coya-vrouw en een gekke gringo.

Het is een verhaal waarin ik mijn demonen van woede en onmacht aan het woord heb gelaten in de wetenschap dat de liefde van Monica mij kan genezen.

De auteur:

Peter Varg (pseudoniem voor Peter Adriaens) werd geboren in Aalst, in 1959, als vijfde in een gezin van zeven. Hij groeide op in de wijk Terjoden en studeerde af als boekhouder aan de Handelsschool te Aalst.

Na een tijdelijke baan bij de ASLK bank werkte Peter een tijdje als dispatcher en daarna als boekhouder in lokale bedrijven. Het bureauwerk kon hem echter niet boeien. Na een aantal jaren vertrok hij als ontwikkelingshelper naar Chili. In Santiago werkte hij mee in een socio-educatief project in een achtergestelde wijk. Daar richtte hij Predel op, een opvangcentrum voor jeugdige schoenlijmsnuivers. Hij leidde het centrum tot zijn terugkeer naar Belgi√ę.

Chili werd in die jaren geregeerd door de dictator generaal Pinochet. Mensen verdwenen alsof ze nooit hadden bestaan. Anderen werden door de generaal het land uitgezet en velen werden gemarteld. Het eerste wat in dat prachtige, magische land stierf, was de waarheid en het tweede was de hoop. Enkele gebeurtenissen bleven aan Peters ziel kleven. Hij besloot om deze in te pakken in tranen en er later iets mee te doen.

In Chili leerde Peter zijn echtgenote Monica kennen. Sinds hun terugkeer wonen zij met hun dochter Natasha in Aalst. Peter is actief in de beveiligingssector, terwijl Monica in de verzorgingssector aan de slag is.

Van Peter verschijnt in april 2017¬†De Jaguarkrijger, het eerste boek in de bijzondere fantasytrilogie¬†Kukulkans Meesterplan. In deze serie weeft Peter fantasy samen met het Chili tijdens het schrikbewind van generaal Pinochet, met in de hoofdrol het volk van de Coya’s en hun geschiedenis vanaf de Tiahuanaco-cultuur.
Het tweede boek, De Weerbeer, en het derde, Het Einde Komt, worden respectievelijk in oktober 2017 en april 2018 verwacht.

FacebookmailFacebookmail

Statistics


Visits last 7 days: 216

Total amount of visits: 123261

Search engine hits: 978