Florian Romanov


4/5

Dit boek start relatief gezapig als een dystopie om daarna razendsnel te evolueren tot een rasecht Armageddon met meer dan één verrassende twist aan het einde.

We kunnen dit werk klasseren als apocalyptische literatuur in een mix van
Magie, SF, Verlossing, Eindstrijd en Klimaatverandering.

Peter Varg schetst hier een onheilspellend nabij toekomstbeeld over de ondergang van ons universum en de daaruit voortvloeiende oneindige dictatuur van een krankzinnige god.
De feiten verlopen volgens zich herhalende cycli gelijklopend aan de grote massa-extincties die onze wereld heeft gekend.

Varg schuwt daarbij geen geheimzinnige, visionaire taal bolstaand van symboliek.

Het opvoeren van machtige grootheden zoals
“Het Niets, De Leegte, Akash, De Kosmische Boom, Kukulkan de Maya-god, De Splinter van Chaos, De Weerbeer, De Zwerm, El Padre, Generaal Glinster, De archivaris van het Kwaad, De Vloek van Juan, Zidions, Een Zwarte Engel, Scheppers, Witte Vlammen en Gevallen Engelen”
kán aanvankelijk verwarrend overkomen maar vrees niet…

De ultieme strijd wordt gestreden door slechts enkele herkenbare personaliteiten.

De protagonist is een onrijpe en ontwrichte wees.
Een zoekende ziel die vooral boosheid voelt omdat men zijn ouders offerde op het altaar van de profetie die de laatste strijd aankondigt.
Hij is een onwetende mens maar ook het product van de eerder genoemde grootheden die om beurten aan zijn touwtjes trekken.
Hij wordt overladen met immense kracht en bescherming waardoor men zich als lezer haast bezondigd aan de gedachte:
Met zoveel macht ter beschikking kan zelfs ik het universum redden…
tot men leest wat de antagonist allemaal in stelling brengt en men beseft dat de twee tegenpolen elkaar waard zijn.
De jongeman is echter onervaren en zijn geest vertroebeld door haat terwijl de vijand bij name van Lucifer sluw en berekend te werk gaat.
De kleurrijke figuur van Lucifer is echter evenzeer een handpop als alle anderen.
Hij moet het reddende kind verslaan en doden ter ere van Akash maar heeft deze keer een alternatief einde in gedachten.

Statistics


Visits last 7 days: 216

Total amount of visits: 123261

Search engine hits: 978